تبلیغات سایت شرط بندی تبلیغات سایت بت تبلیغات گوگل سایت بت بکلینک سایت شرط بندی ادوردز گوگل سایت بت تبلیغات کازینو بازی انفجار سیب بت sibbet بت 90 تک بت بدون فیلتر تخته نرد شرطی وین بت بت 365 تک بت تهران بت معتبرترین سایت بازی انفجار سایت بازی انفجار معتبر
loader image

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه – برترین بی

Rate this post

نقش معشوقه در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا‌

بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا یکی از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر هاي‌ جذاب دورهمی در دنیا اسـت کـه چند سالی اسـت در کافه هاي‌ ایران بسیار محبوب شده اسـت ما امروز می خواهیم در مورد نقش معشوقه صحبت کنیم در ادامه با بررسی نقش معشوقه در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه سایت برترین بی را دنبال کنید. 

 

نقش معشوقه در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا چیست؟

اگر معشوقه کشته شود یا از رای گیری خارج شود تیم مافیا خشمگین میشوند و بـه جای یک تیر، دو تیر شلیک میکنند.بعد از گادفادر یا رئیس مافیا،معشوقه تیر شب را در دست دارد.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا توسط چه کسی درست شده است ؟

این بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر برای نخستین بار توسط فردی بـه نام دیمیتری دیویدف دانشجوی دانشکده روانشناسی دانشگاه مسکو تحت عنوان یک پروژه تحقیقاتی ایجاد و مورد بررسی قرار گرفت و پس از ان بـه تدریج در کشور آمریکا و اروپا نیز گسترش یافت.

 

تا جایی کـه در دهه 90 بـه عنوان یک سرگرمی محبوب در بین خانواده ها جا باز کرد. این بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر بـه شکل هاي‌ مختلف در دنیا انجام میشود. شیوه اي کـه دراین نوشته بـه شـما معرفی میکنیم یکی از متداول ترین و معتبرترین روش هاي‌ انجام بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر اسـت.

 

وظیفه اصلی گرداننده کـه بـه نام هاي‌ خدا و لرد نیز شناخته می‌شود، دراین بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر پیشبرد روند درست بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر اسـت. هنگامی کـه شب می‌شود و همه ی بازیکنان چشمان خودرا می بندند.

 

خدا بـه ترتیب نقش ها را بیدار می‌کند و از ان ها سوالاتی را می پرسد. مثلاً برای مافیا این سوال را مطرح میکند کـه “قصد دارید چه کسی را بکشید؟” برای دکتر این سوال بـه این شکل مطرح میشود کـه “قصد نجات چه کسی را داری؟” و برای کارآگاه مطرح میکند کـه “قصد پی بردن بـه نقش چه کسی را داری؟”.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

ترفند های برد در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا

هنگام روز زمانی کـه تمام نقش ها بیدار شدند، خدا بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر را بدون طرفداری از گروه خاصی بـه سمت جلو می‌برد. بـه همین ترتیب بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر با چرخه روز و شب ادامه مییابد تا در هر چرخه یک نفر کشته و از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر خارج شود. البته اگر دکتر در شب، فرد کشته شده توسط مافیا را نجات دهد، فرد کشته شده از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر حذف نمی‌شود.

 


بیشتر بخوانید: اموزش ورود به سایت معروفترین سایت شرط بندی بر روی بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر شب های مافیا + ترفند و معرفی سایت معتبر


 

توجه داشته باشید کـه استفاده از اسامی مختلف برای یک نقش در کارت ها یا محل هاي‌ برگزاری مسابقات، تفاوتی در ماهیت نقش ایجاد نمیکند و بعضی از قابلیت هایي کـه جدیدا بـه نقش ها داده میشود کاملا دلخواه و توافقی اسـت!

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

انواع نقش های بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا

دریک گروه 10 نفره طبق معمولً 3 مافیا حضور دارند کـه در نخستین شبی کـه توسط گاد اعلام می‌شود با یک دیگر آشنا می‌شوند. هنگامی کـه افراد حاضر در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر سعی میکنند تا مافیا را شناسایی و از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر حذف کنند، مافیا باید نقش خودرا بـه کلی کتمان و یا با دروغ افراد را از نظر خود منصرف کنند.

 

نقش مافیا مهمترین نقش دراین بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر اسـت چرا کـه اگر دیگران متوجه نقش آن ها شوند مافیا بـه ترتیب از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر حذف می‌شوند و از هیجان بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر کاسته می‌شود. گروه مافیا برای این‌که بتوانند موفقیت بیشتری داشته باشند باید در روز بـه خوبی با یک دیگر همکاری کنند و برای افرادی کـه میخواهند در شب بکشند، استراتژی مناسبی داشته باشند.

 

رییس مافیا در مقابل نقش معشوقه

مهمترین نقش مافیا متعلق بـه پدرخوانده می‌باشد. رئیس مافیا می‌تواند با مشورت سایر اعضای مافیا، یک نفر را از میان شهروندان انتخاب کرده و با شلیک گلوله از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر حذف کند.

 

لازم بـه ذکر اسـت، استعلام پدرخوانده منفی می‌باشد. این بدان معناست کـه اگر کارآگاه در شب از خدا بخواهد تا در راستای شناسایی نقش پدرخوانده تاییدیه بدهد، خدا نمیتواند وی را راهنمایی کند و استعلام منفی میدهد!

 

نکته: استعلام گردخوانده در روز کـه توسط جان سخت از گرداننده خواسته می‌شود، منفی نخواهد بودو نقش واقعی اش اعلام می‌شود.اگر پدرخوانده دریک شب حرفه اي را مورد هدف قرار دهد، و حرفه اي هم پدرخوانده را بزند، هردو از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر بیرون میروند.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

دکتر لکتر چیست ؟‌

نقش دکتر مافیا این اسـت کـه در هر شب می‌تواند یکی از اعضای مافیا را انتخاب کند تا درصورت تیر خوردن توسط حرفه اي، کشته نشود ودر بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر بماند.اگر فرد کشته شده توسط دکتر نجات یابد، می‌تواند بـه بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر خود ادامه دهد و اگر توسط دکتر اینکار انجام نشود از ادامه بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر حذف می‌شود.البته دکتر لکتر میتواند خودرا فقط یک‌بار و بقیه را هر چند بار بخواهد نجات دهد!نکته: اگر کار بـه شلیک نهایی برسد و دکتر لکتر خودش و یا یک نفر اعضای تیم را نجات دهد، ان فرد از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر بیرون نمیرود.

 

نقش های جزئی مافیا

توجه داشته باشید کـه پدرخوانده و دکتر لکتر، ۲ نقش اصلی و الزامی گروه مافیا هستند و نقش هاي‌ زیر کاملا فرعی بوده و استفاده از این نقش ها اصلا الزامی ندارد و فقط در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر هاي‌ با تعداد شرکت کننده بالا برای این‌که اکثر افراد نقشی در روند بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر داشته باشند، قابل استفاده می باشند.شاه کش
این نقش ۲ دفعه در طول شب یا مرحله دوم رای گیری میتواند نقش بازیکنی را حدس بزند. اگر درست حدس زده باشد ان بازیکن از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر حذف می‌شود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

معشوقه چکار میکند در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا ؟

هاین نقش معشوقه پدرخوانده اسـت! با مرگ او مافیا از شدت خشم بـه دو نفر حمله می‌کنند. با مرگ رئیس مافیا، و دکتر لکتر او دستور کشتن را می‌دهد!نقش خاصی در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر ایفا نمی‌کند و فقط باید سعی کند در طول روز شهروندان را گمراه کند.

 

کاراکتر تروریست از اعضای اکیپ مافیا اسـت. اگر این فرد در روز با رای شهروندان کشته شود، این توانایی را دارد تا بتواند یکی از بازیکنان رابا خود حذف و یا ترور کند.

 

مذاکره کننده یا روانکاویکی از اعضای مافیا فرد مذاکره کننده اسـت. این فرد میتواند یکی از اعضا را انتخاب و وی را عضوی از گروه مافیا کند. اگر مافیا قصد مذاکره داشته باشند این فرد در شب با گاد مطرح میکند. مافیا پس از انتخاب فرد مذکور چشم هاي‌ خودرا می بندند و خدا بر روی دست فرد انتخاب شده میزند. افرادی کـه در کاراکترهای کارآگاه و دکتر هستند هرگز نمی‌توانند بـه مافیا تبدیل شوند.

 

یک شب در طول بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر یک نفر را انتخاب میکند و رای ان شخص در روزبعد شمرده نمی‌شود. همچنین در مرحله دوم رای گیری، 2 رای بـه یک نفر یا 1 رای بـه دو نفر میدهد.ناتو نیز از جمله نقش هاي‌ مافیاست کـه در شب همراه با مافیاها بیدار شده و اگر بتواند نقش یکی از شهروندان را درست حدس بزند، ان شهروند از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر خارج می‌شود. درصورت حدس اشتباه نیز خود ناتو از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر خارج میشود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

قاتل حرفه ای

در طول بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر موقع شب یک نفر را انتخاب می‌کند. ان شخص 3 روزبعد وسط روز می میرد «تحت هر شرایطی». البته اگر بـه گرگ نما یا هزار چهره حمله کند، قاتل از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر خارج میشود!

 

تردست

تردست یکی از نقش هاي‌ گروه مافیا اسـت. او یک شب در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر می‌تواند دو نفر را انتخاب کند. نقش هاي‌ این دو نفر در شب بدون این‌که خودشان متوجه شوند با یک دیگر جا بـه جا میشود. برای مثال اگر تردست دکتر و کاراگاه را انتخاب کند، کسی کـه دکتر نشان می‌دهد تیر میخورد و کسی کـه کاراگاه نشان می‌دهد نجات داده می‌شود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

افسونگر

هر شب میتواند نقش یک نفر را بلاک کند و ان شخص در شب از نقش خود نمی‌تواند استفاده کند و یا یک کلمه 4 حرف بـه بالا را روی یک نفر افسون کند و گرداننده کلمه در اول روز اعلام می‌کند و اگر ان شخص فردا در روز از ان کلمه استفاده کند از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر حذف می‌شود.

 

یاکوزا

وقتی احساس کند کـه نقشش در روز برای شهروندان نمایان شده اسـت می‌تواند یکی را انتخاب کند و ان شخص از ان بـه بعد مافیا خواهد شد و خود یاکوزا می میرد. اگر دکتر بـه اشتباه یاکوزا را نجات دهد یاکوزا در بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر می‌ماند.

 

سلاخ

دست بـه ساطورش حرف ندارد ! سلاخ میتواند در طول بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر یکبار تمامی مافیا هاي‌ خارج شده از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر را سلاخی کند و استعلام ان ها را بـه شهروند ساده تبدیل کند.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

جاسوس

اگر فراماسون بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر وی را بیدار کند تیم ماسونی از بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر خارج نمی‌شوند و جاسوس همانند شهروند بـه ان ها می پیوندد.

 

مرد قوی

در طول بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر یکبار میتواند در شب با تایید گاد فادر از تیرش استفاده کد و ان شخص در شب قطعا کشته خواهد شد حتی اگر جان سخت باشد.این عضو مافیا در شب با یارانش بیدار نمیشود. با این‌که بقیه افراد تیم مافیا و گروگان گیر یک دیگر را می شناسند «لایک یگدیگر را می‌بینند»؛ اما باهم بیدار نمیشوند «در واقع سناریوی شبی وجود ندارد». گروگان گیر هر شب یک شهروند را انتخاب می‌کند و ان شهروند نمی‌تواند از قابلیت خود در همان شب استفاده کند.

 

 

دزد از اعضای مافیا اسـت و بـه دنبال دزدیدن نقش رویین تن «جان سخت» می‌باشد. او در فاز شب دو نفر را انتخاب میکند، کـه اگر نفر اول شهروند ساده، مافیای ساده و یا یک تروریست باشد، اتفاقی نمی افتد. دزد مانند ناتاشا و ساقی هرگز نمیتواند در دوشب پشت سر هم یک فرد را بـه عنوان نفر اول انتخاب کند. این در صورتی اسـت کـه نفر دوم میتواند هر شب یک فرد ثابت باشد. اگر نفر اول رویین تن باشد، نقش او ان شب بـه دزد منتقل می‌شود.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

سناریوی شب مافیا با نقش های مافیا

تفاوت این سناریو با سناریو هاي‌ دیگر بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا این اسـت کـه دراین بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر تمام بازیکنان حاضر ،نقش هاي‌ شب مافیا خودرا دریافت میکنند و تمام نقش هاي‌ شب مافیا دارای توانایی هستند و فاقد نقش هاي‌ شهروند ساده یا مافیا ساده اسـت.نقش هاي‌ شب مافیا با سناریو و دقیق طراحی شده اسـت بـه صورتی کـه کمتر اختلالی در نقش ها با نقش هاي‌ دیگر مشاهده می‌کنید.سناریو را می‌توانیم بـه سه دسته شهروند ،مافیا و مستقل تقسیم کنیم.

 

بهترین نقش های شهروندی 

شهروند هاي‌ بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر، گروه نا آگاه بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر هستند.باید در فاز روز در صحبت هاي‌ بازیکنان تیم مافیا را شناسایی کنند ودر انتهای بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر بـه مافیا هاي‌ خود رای دهند.بر خلاف سناریو هاي‌ دیگر بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا،تمام نقش هاي‌ شهروندی دارای توانایی میباشند.

بررسی نقش معشوقه در بازی مافیا‌ | ترفند ها و روش برد نقش معشوقه

این امر باعث شده تا این سناریو در بین سایر سناریو هاي‌ دیگر جذابتر باشد.تا بـه امروز نقش هاي‌ شهروندی گسترده اي بـه بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر شب مافیا اضافه شده و سعی شده تا روز بـه روز ،این بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر جذابتر شود و ایونت هاي‌ بسیاری در سراسر کشور،برگزار شود.

 

ورود به اولین معروفترین سایت شرط بندی بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا 

شـما می‌توانید دراین بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر سود بسیار خوبی ببرید برای ورود بـه بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر ورود به سایت معروفترین سایت شرط بندی بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر مافیا بر روی لینک بدون فیلتر سایت انفجار بدون فیلتر معروفترین سایت شرط بندی سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید دراین بازی انفجار بدون فیلتر های سایت شرط بندی بدون فیلتر بدون فیلتر شـما می‌توانید سود بسیار خوبی ببرید.